Viswater

Put Helsdingen

Put Helsdingen:

- Visrecht geld alleen voor HSV de Reiger leden.
- Hier mag zowel overdag als in de nacht gevist worden volgens de regels beschreven in de vergunning.
- Toegestaan met twee hengels te vissen.

Open Visplanner

Viswater

Viswater:

Viswater

De HSV De Reiger te Vianen, huurster/machtiginghouder van visrechten in de hierna genoemde wateren, verleent op het aan de voorzijde genoemd lid vergunning om, met in achtneming van de wettelijke bepalingen, en in het bezit van een geldige vispas, te vissen van: 1 jan. 2015 t/m 31 dec. 2015 in:

1. De rivier de Lek van km-paal 948.250 tot km paal 958.100;
2. Het Merwedekanaal, van Voorhaven tot de Zwaanskuikenbrug;
3. De put bij het zwembad Helsdingen;
4. De Stadsgracht en sierwateren in de Gemeente Vianen,zoals daar zijn in de Hagen, Monnikenhof, Amaliastein en het industriegebied;
5. De Oude Zederik onder Vianen, vanaf de Buitenlandpoort tot aan het Merwedekanaal in de polders onder Vianen;
6. Voor de polders zie: Lijst van viswateren of Visplanner, Stichting Werkgroep Linge & Merwedekanaal: vergunning voor de hengelsport Vijfheerenlanden;
7. Recreatieplas de Middelwaard.

Op verzoek van Waterschap en in het belang van de visstand wordt men verzocht in de stadsgracht en de sierwateren van Vianen zeer matig te voeren!


Algemene Bepalingen

1. De vergunninghouder is verplicht (volgens art. 36 v/h Huishoudelijk Regelement) bij controle de vergunning en Vispas te tonen.
2. De controleurs zijn gerechtigd te controleren op vergunning,Vispas, legitimatiebewijs, gevangen vis en vistuigen.
3. De vergunninghouder dient waar geen looprecht is verkregen zelf voor een looprecht bewijs te zorgen.
4. Hij die deze Algemene Bepalingen overtreedt wordt geacht zondervergunning te vissen of te hebben gevist.
5. De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor schade toegebracht aan andermans eigendommen tijdens het uitoefenen van de vissport.
6. Het gehele jaar mag worden gevist met maximaal TWEE hengels geaasd met de volgende aassoorten:- brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden.- steurkrab, worm- insecten, insectenlarven (zoals maden, mits NIET kunstmatig gekleurd), kunstvliegen, niet groter dan 2,5 cm.
7. Derde hengel WEL toegestaan op: Put Middelwaard en Merwedekanaal.
8. Voor alle overige wateren geldt dat van 1 jan. t/m 31 maart en 1juni t/m 31 dec. met TWEE hengels geaasd, met andere dan hiervoor genoemde aassoorten, (dode vis, stukje vis, kunstaas) gevist mag worden.
9. Minimum maat voor snoek is 60 cm, voor snoekbaars 50 cm.
10. Het maximaal aantal vissen wat u in uw bezit mag hebben is:- Snoek: Stadgracht; alle snoek langer dan 80 cm SVP meenemen, kleiner dan 80 cm: alles terugzetten. Put Helsdingen: 0, overal elders: 1, Wettelijk gesloten tijd snoek: 1 maart tot laatste zaterdag in mei.- Snoekbaars: Lek: 0, Elders 2,
11. Nachtvissen is toegestaan:- let wel op de beperkingen;- Put Middelwaard aanwezigheid beperkt door recreatieschap- AVP Vianen.
12. Het is verboden karper te vervoeren.
13. Een gevangen karper en aal moet zo snel mogelijk in het zelfde water, als waar deze gevangen is, worden teruggezet.
14. Onthaakmat is verplicht

Open Visplanner

De Lek - Vianen

De Lek - Vianen:

De rivier de Lek van km-paal 948.250 tot km-paal 958.100;

Let op! alleen met Twee Hengels!

Open Visplanner

Put Middelwaard

Put Middelwaard:

- Visrecht geld alleen voor HSV de Reiger leden.

- Hier mag u alleen overdag vissen volgens de regels beschreven in de vergunning.

- Toegestaan met drie hengels te vissen.


Open Visplanner